Follow us
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Bát feeder Mẹo
Mar 14, 2018

Dưới bát feeder hopper, đó là một nam châm điện xung, mà có thể làm cho các phễu rung động theo hướng thẳng đứng. Mùa xuân nghiêng tấm ổ phễu để làm cho một sự rung động về quanh trục dọc của nó. Bộ phận Hopper, do rung động và xoắn ốc cùng tăng ca khúc này.

Trong quá trình lên ngôi, sau khi một loạt các xét nghiệm tầm soát quỹ đạo hoặc thay đổi thái độ, các bộ phận có thể được tự động lắp ráp hoặc gia công trong một nhà nước thống nhất theo yêu cầu của Hội đồng hoặc xử lý. Mục đích của công việc của mình thông qua những rung động của sự sắp xếp trật tự của phôi trật tự động ra lệnh cho gọn gàng và chính xác giao cho các thủ tục tiếp theo.