Follow us
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Sử dụng bộ điều khiển rung feeder những vấn đề cần chú ý
Mar 14, 2018

1. việc cung cấp điện phải được cắt bỏ khi cài đặt kết nối hoạt động.

Hai, khi kiểm soát đầu ra dạng sóng lựa chọn (sóng đầy đủ / một nửa sóng) chuyển đổi, hãy chắc chắn để cắt giảm sức mạnh.

3. Bộ điều khiển nên được sử dụng trong nhiệt tản môi trường và thông gió tốt và nhiệt độ môi trường-20 C ~ 40 C.

Bốn, bộ điều khiển không nên được sử dụng trong không khí cởi mở, hơi nước, ăn mòn, chất khí dễ cháy, chất lỏng, nổi các hạt bụi và kim loại.

5. Bộ điều khiển được sử dụng chỉ để lái xe điện từ rung cho ăn thiết bị, không phải cho các mục đích khác.


Một cặp: Bát feeder Mẹo

Tiếp theo: Miễn phí