Follow us
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Ưu điểm của máy bát rung
Mar 14, 2018

Nhiều người biết rằng một feeder rung đĩa thực sự là một feeder tự động. Nó tự động hoạt động theo yêu cầu cụ thể và thủ tục được thiết lập. Mọi người chỉ cần xác định các yêu cầu và quy trình kiểm soát, và không sử dụng các cơ chế cho ăn trực tiếp. Từ một định nghĩa khác, nó là một tổ chức chuyển các hạng mục từ vị trí này sang vị trí khác trong suốt quá trình mà không cần sự can thiệp của con người để hoàn thành nó một cách tự động và chính xác. Lợi thế của nó là gì? Sau đó nói chuyện với mọi người.

Nhìn chung, những lợi ích của thức ăn rung là như sau:

1), hiệu quả cao 60 lần / phút.

2), độ chính xác cao: Trong quá trình dập liên tục, khoảng cách tối thiểu giữa cạnh và cạnh có thể được đặt trong vòng 0,5mm, mỗi lỗi chuyển động có thể được đảm bảo trong phạm vi ± 0,08mm.

3) Nhiều chuyển vị có thể được thực hiện. Tính bằng 60 °, mỗi lần thay đổi có thể tiết kiệm được 7% lượng vật liệu. Khi kích thước wafer không bằng nhau, góc của sắp xếp có thể được thay đổi theo chiều rộng của vật liệu để cung cấp việc sử dụng vật liệu. Nhìn chung, sản lượng cao.