Follow us
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Nguyên lý cấu trúc các feeder rung động tuyến tính là gì?
Mar 14, 2018

Tuyến tính rung feeder rung exciter gồm có hai là vị trí cụ thể chia lưới lệch tâm trục bánh, hội đồng phải được đánh dấu bởi hai bánh chia lưới, thúc đẩy bởi động cơ, xoay vòng hai trục lập dị, kết quả là rất lớn rung động tuyến tính Tổng hợp, do đó cơ thể để buộc các rung động trong việc hỗ trợ mùa xuân.

Vật liệu này là năng lượng rung động, trượt và ném chuyển động trong máng, do đó các tài liệu chuyển tiếp để đạt được mục đích cho ăn. Khi các tài liệu đi qua lưới trên cơ thể, các tài liệu nhỏ có thể rơi xuống qua khoảng cách giữa lưới, và nó có thể được kiểm tra mà không có quá trình phá vỡ đoạn văn.