Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Sản phẩm phi tiêu chuẩn
Hấp phụ / thổi vít máy

Hấp phụ / thổi vít máy

Máy thổi khí: Máy trục vít hấp phụ: Các tính năng 1. Máy được làm bằng các cấu hình khuôn chuyên nghiệp all-aluminu m và có vẻ ngoài hợp lý. 2. Trạm điện đơn và trạm đôi, thời gian chọn và đặt sản phẩm song song với thời gian khóa và hiệu quả là ...