Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Sản phẩm phi tiêu chuẩn
Máy bắt vít cầm tay

Máy bắt vít cầm tay

Các tính năng 1. Máy bắt vít cầm tay rất linh hoạt và linh hoạt, phù hợp cho các hoạt động không cố định. 2. Cảm biến kép được sử dụng. Khóa từng cái một. Không có hiện tượng cho ăn lặp đi lặp lại. 3. Máy chưa được bật 100%. Ngay cả khi ốc vít là xấu, những người không chuyên nghiệp có thể giải quyết nó một cách nhanh chóng ....