Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bát ăn tự động

Bát ăn tự động

Tính năng sản phẩm 1. Hệ số công suất cao, tiết kiệm chi phí điện năng đáng kể. So với bộ điều khiển thông thường như trong hầu hết thường used1.5A lái xe hiện tại, giả sử 1.0RMB cho mỗi kilowatt, sử dụng bộ điều khiển này làm việc tám giờ một ngày có thể tiết kiệm khoảng 1.6 RMB điện. 2. hiệu suất cao...