Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Tự động phần Feeder

Tự động phần Feeder

Thông số kỹ thuật bộ bát feeder là sử dụng các yếu tố áp điện của các hiệu ứng áp điện để đạt được việc vận chuyển vật liệu đến một máy rung. Tính năng: 1. không điều chỉnh điều chỉnh cộng hưởng lá mùa xuân mùa xuân, cung cấp điện 50 · 60HZ điều chỉnh và như vậy là không...