Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bowl Feeder ở Pune

Bowl Feeder ở Pune

Các tính năng: 1. Bowl feeder kết hợp với các yêu cầu kỹ thuật quốc tế, với nội dung công nghệ cao. 2. Tiết kiệm không gian, sử dụng đáng tin cậy, để chấp nhận quá tải, sức mạnh lên đến 95KW. 3. Tiêu thụ năng lượng thấp, hiệu suất cao, giảm tốc độ lên đến 95%. 4. Dao động, tiếng ồn thấp, năng lượng cao ...