Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bát Feeder giá

Bát Feeder giá

1. sản phẩm chức năng: rung ăn dựa vào các hành vi cơ khí của một phần, sao cho khi nhẹ nhàng lắc xuống một trượt băng tải có hình dạng để phù hợp với một phần, họ sẽ từng bước được chấn động do đó họ được tất cả các liên kết. Họ do đó rời khỏi băng tải các feeder--một, tất cả trong cùng một...