Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bát khay hệ thống

Bát khay hệ thống

Tính năng: 1, ảnh hưởng của biến động trong cung cấp năng lượng là nhỏ, exciter điện từ sẽ do sự thay đổi điện áp gây ra bởi các thay đổi lớn trong các lực lượng thú vị, nhưng tấm rung động, thay đổi này là rất nhỏ. 2, kết hợp nhiều máy, có thể đạt được đồng bộ hoá tự cho...