Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bát Feeder

Bát Feeder

Tính năng: 1.It's thẳng rung quỹ đạo có thể được thực hiện trong bất kỳ chiều dài 2 thích hợp cho các bộ phận điện tử. Phụ kiện phần cứng và bộ phận nhựa 3. hoàn toàn tự động, có thể được thiết kế như máy của bạn tại nhà máy 4. hộp đựng thức ăn của bạn được thực hiện đầy đủ bằng thép không gỉ, tìm kiếm tốt và có một tốt...