Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bơm Chậu rung

Bơm Chậu rung

1. Chức năng sản phẩm: Máy bát rung là các thiết bị thông thường dùng để nuôi các bộ phận linh kiện riêng lẻ để lắp ráp trên các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Chúng được sử dụng khi một gói hàng rời được sắp xếp ngẫu nhiên của các thành phần nhỏ phải được đưa vào máy khác từng cái một, được định hướng theo một cách đặc biệt ...