Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Sanki bát rung Feeder

Sanki bát rung Feeder

1. sản phẩm chức năng: định hướng dựa vào hình dạng và các hành vi cơ khí của một đối tượng, đặc biệt vị trí trung tâm của khối lượng trong quan hệ với Trung tâm của khối lượng. Do đó, nó hoạt động tốt cho các bộ phận như đinh vít máy, với quay đối xứng và đối xứng rõ ràng để một nặng đầu. Nó...