Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Bước Feeder

Bước Feeder

1. sản phẩm chức năng: một feeder rung là một công cụ sử dụng rung động để "nuôi" vật liệu cho một quá trình hoặc máy. Rung ăn sử dụng rung động và trọng lực để di chuyển vật liệu. Lực hấp dẫn được sử dụng để xác định hướng, hoặc là xuống, hoặc xuống và để một bên, và sau đó rung động...