Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Rung bát Feeder

Rung bát Feeder

Sản phẩm chức năng và sử dụng: chuyển động tiểu bang: tuyến tính hopper reciprocating dao động tuyến tính, trong khi trụ dao động động chủ yếu bao gồm một động cơ dao động cho năng lượng, tần số dao động của các hoạt động động cơ tạo ra khi các lực lượng này, miễn là những rung động...