Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Rung hộp đựng thức ăn

Rung hộp đựng thức ăn

Sản phẩm chức năng và sử dụng: một hệ thống cho ăn hoàn chỉnh chủ yếu bao gồm một tấm rung, một feeder tuyến tính, một bộ điều khiển feeder bát và muốn. Chức năng chính của rung động thẳng là rung động mảng để gửi tài liệu đến một khoảng cách xa hơn, do đó các vật liệu có thể thuận lợi...