Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Hộp đựng thức ăn rung

Hộp đựng thức ăn rung

Tính năng: 1. tự động phân loại các phôi, tự động cho ăn cho máy lắp ráp, thay vì rườm rà sổ tay hướng dẫn sử dụng phân loại, đặc biệt là nhân tạo rất khó để hoạt động nhỏ phôi, tác phẩm siêu nhỏ đoạn sắp xếp. 2. sắp xếp phôi không đủ tiêu chuẩn. 3. tăng tốc độ sản xuất...