Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Thiết kế rung Feeder

Thiết kế rung Feeder

1. sản phẩm chức năng: 3-trục rung ăn: robot phần đồ đựng thức ăn bằng cách sử dụng một tấm rung để phân phối các bộ phận đều trên một mức độ bề mặt cho pickup bởi một robot công nghiệp. Loại khay này cho phép một phần mềm hiệu suất rất cao cho ăn, một phần bề mặt trước khi định hướng và tối ưu...