Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Rung bát Feeder ở Delhi

Rung bát Feeder ở Delhi

Bát feeder Mẹo: bát feeder vòng bi nên thường xuyên bổ mỡ, thường là 2-3 tháng để điền vào dầu một lần. Bát feeder sẽ được sử dụng tại các vòi phun ở vòi phun hoặc phá hủy dầu. Dầu khối lượng là một phần ba đến một nửa khối lượng của buồng mang. Bát feeder trong...