Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung Feeder Cơ Sở
SW-C Series

SW-C Series

Các phương pháp truyền thống ngang rung được áp dụng cho vật liệu vừa và lớn với nhu cầu lớn nhất, trang bị mạnh mẽ W xuân mảnh, với một đáy riêng biệt, loạt CL là doanh số bán hàng cao nhất.