Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung Feeder Cơ Sở
SW-J Series

SW-J Series

JM series: tần số cao các ổ đĩa cho phần siêu nhỏ và một phần mỏng. Chẳng hạn như cho nhỏ nguyên liệu từ tối thiểu 1 mm đến tối đa khoảng 10 mm