Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ điều khiển bộ rung rung

Bộ điều khiển tần số

Tính năng: Điều khiển sử dụng phun sắt vỏ, với sản lượng lái xe điều chỉnh thyristor điện áp. Bộ điều khiển đầu vào dải điện áp, lái xe ra với làn sóng đầy đủ / half-wave lựa chọn. Lưu ý: Hãy chắc chắn để cắt giảm sức mạnh khi kết nối! Bộ điều khiển đầu vào FG nhà ga phải đúng cách...