Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder
Bộ nạp tuyến tính -DK Series

Bộ nạp tuyến tính -DK Series

Tính năng Chiều rộng của đường truyền sản phẩm được tăng lên và lái xe nhanh và ổn định bằng cách điều chỉnh góc biên độ, phù hợp cho việc vận chuyển siêu rộng các thành phần nhỏ và vừa. Biện pháp phòng ngừa cài đặt: A. Đường dẫn vật liệu phải có đủ ...