Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder
Bộ nạp tuyến tính -JD Series

Bộ nạp tuyến tính -JD Series

Tính năng Điều chế tần số có thể thay đổi và phù hợp với các bộ cấp tuyến tính để truyền tải tuyến tính các phần nhỏ. Biên độ lái xe nhỏ và hầu như không có nhiễu giao thoa giữa các bộ phận cấp. Bản vẽ: Thông số kỹ thuật