Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder

Tuyến Feeder

1.features: tuyến feeder: tuyến Feeder là kiểu máy bay rung động nguồn cung cấp sản phẩm liên kết trong một chuyển động tuyến tính. 2. rung bát feeder nhà sản xuất là rất linh hoạt, vai trò của nó như dưới đây: A. sản phẩm sàng lọc: ngoài các feeder bát có thể tự động sắp xếp sản phẩm cũng có thể là một...