Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder

Tuyến tính rung

1. sản phẩm chức năng và sử dụng: tuyến Feeder, còn được gọi là tuyến tính rung feeder, là một feeder rung bát có thể được vận chuyển ra khỏi các nguyên liệu cho các truyền dẫn tuyến tính của các thiết bị cơ khí. 2 tính năng sản phẩm: phụ kiện A.product tất cả bề mặt bên ngoài của nhiệt độ cao phun điều trị,...