Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder

Máy nạp rung thẳng

1. Sản phẩm chức năng và sử dụng: Sản phẩm được sử dụng theo dõi băng chuyền và thành phần tuyến tính A sẽ được hoàn thành tốt phôi mịn giao hàng đến trạm tiếp theo, dễ dàng kết nối với dây chuyền sản xuất, đồng thời để đạt được chức năng lưu trữ, và tăng thức ăn đẩy; B chủ yếu với ...