Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Rung tuyến Feeder
Tuyến Feeder - PZ Series

Tuyến Feeder - PZ Series

• Tính năng tất cả các phụ kiện đã kết thúc, và bề mặt bên ngoài là tất cả đối xử với anodizing hoặc nướng nhiệt độ cao, và sự xuất hiện là cao và đẹp. • Đó là dễ sử dụng, và bằng cách điều chỉnh vị trí của khối cân bằng sau, bất cứ ai có thể dễ dàng điều chỉnh xử lý không đồng đều...